Jak samodzielnie wykonać grzejnik elektryczny ?

16.09.2020

Poniżej opisany jest sposób przygotowania grzejnika elektrycznego na bazie standardowego grzejnika centralnego ogrzewania (z wyłączeniem grzejników posiadających tylko podłączenie D50), przy wykorzystaniu dostępnych w ofercie firmy Instal Projekt produktów i akcesoriów.

Uwaga: Przygotowujesz grzejnik elektryczny na własne ryzyko i odpowiedzialność, korzystając ze wskazówek producenta zawartych w niniejszej instrukcji.

 

Do wykonania grzejnika elektrycznego potrzebne są:

 1. grzejnik centralnego ogrzewania wraz z fabrycznym wyposażeniem
 2. grzałka elektryczna wraz z fabrycznym wyposażeniem
 3. koncentrat niezamarzający ERAL-IP
 4. woda destylowana

Uwaga techniczna:

Elementy zaślepiające (korki, odpowietrzniki), w które fabrycznie wyposażony jest grzejnik przeznaczone są do montażu w instalacji centralnego ogrzewania, w przypadku samodzielnego zalewania grzejnika należy zakupić dodatkowe zaślepiające korki grzejnikowe ½ cala.

Dodatkowo należy zaopatrzyć się w następujące akcesoria:

 1. lejek
 2. mata gumowa lub inne zabezpieczenie podłoża w celu jego ochrony w przypadku niekontrolowanego rozlania preparatu
 3. naczynie o odpowiedniej pojemności, które posłuży do przygotowania mieszaniny koncentratu ERAL-IP z wodą destylowaną
 4. podstawka, na której postawiony zostanie grzejnik tak, aby wkręcona grzałka podczas zalewania nie dotykała podłoża
 5. rękawice i okulary ochronne

 

Krok 1

W naczyniu o odpowiedniej pojemności przygotuj czynnik grzewczy. W tym celu rozcieńcz koncentrat ERAL IP w odpowiedniej ilości wody destylowanej zgodnie z tabelą rozcieńczeń znajdującą się na opakowaniu koncentratu oraz pojemnością wodną zalewanego grzejnika (patrz etykieta grzejnika i materiały informacyjne producenta). Dobrze wymieszaj przygotowany roztwór w całej jego objętości.

Uwaga: Pamiętaj, że koncentrat ERAL IP jak również przygotowany na jego bazie wodny roztwór są związkami chemicznymi, dlatego zalecamy, aby wszelkie czynności związane z przygotowywaniem roztworu, napełnianiem grzejnika jak również rozgrzewaniem wykonywać z zastosowaniem okularów oraz rękawic ochronnych.

 

Krok 2

 • Przygotuj grzejnik centralnego ogrzewania oraz grzałkę elektryczną wraz z ich fabrycznym wyposażeniem
 • Przygotuj odpowiednie narzędzia wskazane w instrukcji montażu grzejnika i grzałki oraz pozostałe akcesoria pomocnicze

 

Krok 3

Sprawdź typ grzejnika. Jeżeli posiadasz grzejnik z fabrycznie zaślepionymi przyłączami w górnej części kolektorów przejdź do kroku 3b, jeżeli posiadasz model bez zaślepionych przyłączy przejdź do kroku 3a

Wyjaśnienie: kolektor - pionowy element korpusu grzejnika.

 

Krok 3a

 • przygotuj grzejnik centralnego ogrzewania, przeznaczony do zalania płynem
 • w jedno z dolnych przyłączy gwintowanych kolektora wkręć korek zaślepiający
 • w drugie z dolnych przyłączy w sąsiednim kolektorze wkręć grzałkę elektryczną

Wkręcając grzałkę stosuj zasady montażu podane w jej instrukcji obsługi, dzięki czemu uzyskasz właściwe uszczelnienie podłączenia (nie dokręcaj grzałki trzymając za jej obudowę! 

 • górne przyłącza gwintowane na szczytach kolektorów pozostaw otwarte
 • przygotuj podstawę na której będziesz mógł postawić stabilnie grzejnik 
 • postaw grzejnik na podstawie otwartym przyłączem skierowanym ku górze, tak aby wkręcona grzałka nie dotykała podłoża. Niedozwolone jest stawianie grzejnika na obudowie grzałki podczas jego napełniania.
 • grzejnik w czasie zalewania musi znajdować się w pozycji pionowej

 

Krok 3b

W przypadku wersji grzejnika z fabrycznie zaślepionymi podłączeniami na szczytach kolektorów:

 • wkręć odpowietrznik w otwór zlokalizowany w tylnej części grzejnika. Ustaw odpowietrznik w pozycji zamkniętej
 • jeżeli grzejnik posiada przyłącza boczne, zaślep je korkami
 • wkręć grzałkę w jedno z wolnych dolnych przyłączy gwintowanych. Wkręcając grzałkę stosuj zasady montażu podane w jej instrukcji obsługi, dzięki czemu uzyskasz właściwe uszczelnienie podłączenia (nie dokręcaj grzałki trzymając za jej obudowę!
 • drugie z przyłączy w sąsiednim kolektorze pozostaw otwarte
 • jeżeli grzejnik posiada przyłącza boczne, zaślep je korkami
 • ustaw stabilnie grzejnik w pozycji pionowej otwartym przyłączem i grzałką skierowanymi ku górze.

 

Uwaga: Niedokładne dokręcenie grzałki spowoduje wyciek cieczy z grzejnika podczas jego napełniania lub użytkowania. Ciecz która w skutek wycieku dostanie się do obudowy grzałki może spowodować zwarcie. Aby wyeliminować niebezpieczeństwo podczas napełniania oraz rozgrzewania grzejnika uważnie obserwuj miejsce podłączenie grzałki z grzejnikiem. W przypadku stwierdzenia wycieku należy natychmiast przerwać czynności i uszczelnić prawidłowo podłączenie.

 

  

Krok 4

Poprzez otwarte górne przyłącze grzejnika wlewaj powoli przygotowaną wcześniej mieszaninę koncentratu ERAL IP z wodą destylowaną, do momentu, gdy lustro cieczy znajdzie się na krawędzi ostatniego poziomego elementu korpusu grzejnika, który musi pozostać pusty

Wyjaśnienie: Poziomy element korpusu grzejnika – rurka lub kształtownik o przekroju prostokątnym bądź kwadratowym.

Sugestia:

Aby łatwiej zlokalizować poziom cieczy w grzejniku oświetl wnętrze grzejnika przy pomocy latarki.

 

 

Uwaga techniczna:

Celem usunięcia pęcherzyków powietrza, które mogą pozostać wewnątrz korpusu grzejnika podczas wypełniania go cieczą, należy okresowo przerwać napełnianie i poruszyć kilkukrotnie korpusem grzejnika na boki. Po tej operacji należy przechylić grzejnik lekko na bok, w stronę otwartego przyłącza i obserwować czy na powierzchni cieczy pojawiają się pęcherzyki powietrza. Jeżeli powietrze nie wydostają się można kontynuować napełnianie. Czynność należy powtarzać kilkukrotnie aż do całkowitego napełnienia grzejnika. Nieusunięte pęcherzyki powietrza mogą spowodować nierównomierne nagrzewanie się grzejnika w trakcie jego użytkowania.

Należy uważać aby wykonując ww. operacje nie rozlać płynu. Rozlany i nie usunięty płyn może uszkodzić powłokę lakierniczą grzejnika, jak również podłoże, na którym jest wykonywana czynność napełniania.

 

Krok 5

Jeżeli posiadasz grzejnik z fabrycznie zaślepionymi przyłączami w górnej części kolektorów przejdź do kroku 5b, jeżeli posiadasz model bez zaślepionych przyłączy przejdź do kroku 5a.

 

Krok 5a

 • odpowiednio napełniony grzejnik ustaw stabilnie w pozycji pionowej. Przyłącza przez które wlewany był płyn pozostaw otwarte
 • wtyczkę grzałki podłącz do gniazdka elektrycznego
 • włącz grzałkę i nastaw ją na maksymalną temperaturę pracy
 • odczekaj nie mniej niż 1 godzinę, do momentu całkowitego rozgrzania się płynu oraz ustabilizowania się temperatury na całej powierzchni grzejnika. Ze względu na występowanie zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy, płyn podczas rozgrzewania zwiększy swoja objętość i wypełni część grzejnika, która nie została zalana
 • podczas rozgrzewania napełnionego grzejnika zachowaj szczególną ostrożność, gdyż w przypadku zbyt dużej ilości płynu może on wylać się przez otwarte przyłącza. W takich przypadkach należy na bieżąco usuwać jego nadmiar, używając np. strzykawki (uwaga, bezpośredni kontakt z rozgrzanym płynem może powodować oparzenia)
 • wyłącz grzałkę i nie czekając, aż grzejnik ostygnie sprawdź poziom płynu. Lustro cieczy w prawidłowo napełnionym i rozgrzanym grzejniku powinno znajdować się nieznacznie poniżej dolnej krawędzi gwintu przyłącza, a ostatni element poziomy grzejnika wypełniony płynem
 • w przypadku, kiedy po rozgrzaniu grzejnika płynu jest zbyt mało lub zbyt dużo, należy go odpowiednio dolać lub odlać doprowadzając lustro cieczy do odpowiedniego poziomu
 • w przypadku dolania płynu rozgrzej ponownie grzejnik i gdy zachodzi taka potrzeba usuwaj na bieżąco nadmiar płynu doprowadzając lustro cieczy do właściwego poziomu
 • po prawidłowym zalaniu grzejnika cieczą, nie czekając aż ostygnie, zaślep otwarte przyłącza korkami
 • grzejnik elektryczny jest gotowy do użytku.

 

Krok 5b

W przypadku wersji grzejnika z fabrycznie zaślepionymi podłączeniami na szczytach kolektorów:

 • po napełnieniu grzejnika zaślep szczelnie korkiem otwarte przyłącze, przez które dozowany był płyn
 • przygotuj podstawę na której będziesz mógł postawić stabilnie grzejnik
 • odwróć grzejnik i postaw na podstawie w pozycji pionowej, grzałką skierowana do dołu.

Niedozwolone jest stawianie grzejnika na obudowie grzałki.

 • wtyczkę grzałki podłącz do gniazdka elektrycznego
 • włącz grzałkę i nastaw ją na maksymalną temperaturę pracy
 • odczekaj nie mniej niż 1 godzinę, do momentu całkowitego rozgrzania się płynu oraz ustabilizowania się temperatury na całej powierzchni grzejnika. Ze względu na występowanie zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy, płyn podczas rozgrzewania zwiększy swoja objętość i wypełni część grzejnika, która nie została zalana
 • wyłącz grzałkę i nie czekając, aż grzejnik ostygnie sprawdź temperaturę najwyższego elementu poziomego grzejnika, jeżeli element ten jest zimny lub częściowo zimny należy dolać płynu do korpusu grzejnika
 • w tym celu odwróć ponownie grzejnik grzałką do góry, odkręć korek i dolej płynu.

 

Uwaga: Płyn w rozgrzanym grzejniku znajduje się pod ciśnieniem, dlatego odkręcając korek należy robić to powoli pozwalając, aby nagromadzone powietrze wydostało się z grzejnika. Zbyt gwałtowne odkręcenie korka może spowodować jego wystrzelenie w stronę osoby odkręcającej oraz gwałtowne wydostanie się na zewnątrz gorącego płynu, co grozi poparzeniem.

 

 • Lustro cieczy w prawidłowo napełnionym i rozgrzanym grzejniku powinno znajdować się nieznacznie poniżej dolnej krawędzi gwintu przyłącza, a ostatni element poziomy grzejnika wypełniony płynem.
 • Po uzupełnieniu poziomu cieczy zaślep otwarte przyłącze korkiem
 • grzejnik elektryczny jest gotowy do użytku.

Uwaga: Rozgrzany płyn jest gorący!, celem uniknięcia poparzeń używaj rękawic gumowych, chroń również wzrok używając okularów ochronnych. Podczas czynności związanych z przygotowaniem roztworu, dozowaniem oraz rozgrzewaniem zaleca się aby w pobliżu nie znajdowały się dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej.

 

Pamiętaj!:

Właśnie zamieniłeś grzejnik centralnego ogrzewania w urządzenie elektryczne, jeżeli chcesz go bezpiecznie użytkować koniecznie! zapoznaj się z instrukcją użytkowania grzejników elektrycznych cieczowych udostępnionej do pobrania na stronie internetowej firmy Instal Projekt.

Projekt: www.niezawodny.pl

wróć do listy wpisów

Podobne artykuły

05.12.2023

9 wskazówek, jak dbać o grzejnik centralnego ogrzewania

W dzisiejszym świecie, gdzie efektywność energetyczna i trwałość urządzeń grzewczych są na wagę złota, odpowiednia konserwacja grzejników centralnego ogrzewania (C.O.) staje się nieodzownym elementem…

czytaj dalej
21.11.2023

Jak obliczyć moc grzewczą grzejnika? Sprawdź ten prosty sposób

Odkryj prosty sposób na obliczenie mocy grzewczej grzejnika, aby zapewnić efektywność i komfort cieplny w Twoim domu. Dowiedz się więcej o kluczowych czynnikach i profesjonalnym doradztwie.

czytaj dalej
02.11.2023

Dlaczego farelka to zły wybór do ogrzewania łazienki?

Dowiedz się, dlaczego grzejniki elektryczne od Instal Projekt są bezpieczną i efektywną alternatywą dla farelek w łazience. Poznaj zalety inwestycji w trwałe i estetyczne rozwiązania, które zapewnią…

czytaj dalej
31.10.2023

Sezon grzewczy i astma. Walcz z roztoczami i wyczyść swój grzejnik.

Sezon grzewczy to czas, kiedy wiele osób dostrzega spadek jakości powietrza w swoich domach, co jest związane z działaniem systemów ogrzewania. Ogrzewanie, mimo że jest koniecznością, może sprzyjać…

czytaj dalej
24.10.2023

Czym kierować się przy wyborze grzejnika?

Odkryj sekrety wyboru idealnego grzejnika, który nie tylko skutecznie ogrzeje Twoje pomieszczenia, ale także stanie się eleganckim dodatkiem do Twojego wnętrza!

czytaj dalej
19.10.2023

Grzejnik elektryczny a grzejnik wodny (C.O) – porównanie

Planując zakup grzejnika, warto zastanowić się, który rodzaj będzie dla nas najlepszy: elektryczny czy wodny (C.O). Ten artykuł przedstawia wady i zalety obu rozwiązań, aby ułatwić wybór.

czytaj dalej
17.10.2023

Na co zwrócić uwagę kupując grzejnik? - o przepisach i wymogach

Zastanawiasz się, jak wybrać idealny grzejnik do Twojego domu? Poznaj kluczowe informacje dotyczące norm, bezpieczeństwa i jakości, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję. Wybierając nasze…

czytaj dalej
12.10.2023

Jak wymienić grzejnik w bloku?

Zastanawiasz się, jak wymienić grzejnik w swoim bloku? Warto przeczytać nasz artykuł, gdzie dowiesz się, jak uzyskać zgodę zarządcy oraz o co musisz zadbać, by z powodzeniem przeprowadzić tę wymianę.

czytaj dalej
10.10.2023

Jakiej mocy grzejnik wybrać?

Niezależnie od tego, czy planujesz zakup grzejnika centralnego ogrzewania czy elektrycznego, poza wyglądem weź pod uwagę moc cieplną urządzenia. To parametr wskazujący, ile ciepła grzejnik dostarczy…

czytaj dalej
06.10.2023

Ile prądu zużywa grzejnik elektryczny?

Decydując się na kupno grzejnika elektrycznego – tak, jak w przypadku innych produktów elektrycznych – próbujemy ustalić, ile będzie kosztować jego użytkowanie. Wiele osób sądzi, że wystarczy…

czytaj dalej

więcej
o firmie

poznaj naszą historię

zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.