Klauzula informacyjna

INSTAL PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szanowni Państwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W kontekście powyższego informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSTAL PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi k/Włocławka, 87-853 Kruszyn. Kontakt mailowy do Inspektora Ochrony Danych w firmie INSTAL PROJEKT: iod@instalprojekt.eu.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy,
  • prowadzenie analiz i statystyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
  • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora,
  • zakup materiałów, towarów i usług od kontrahentów współpracujących z administratorem
  • obsługa posprzedażna produktów i usług oferowanych przez administratora,
  • prowadzenie działań marketingowych przez administratora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim uzyskaniu zgody na prowadzenie takich działań,
  • dochodzenie roszczeń,
  • archiwizacja,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
  • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych może być:
  • udzielona zgoda,
  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi na jego rzecz i w jego imieniu,
  • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki,
  • kancelariom prawnym, obsługującym administratora w zakresie prowadzonych działań,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który rzeczone dane osobowe będą przetwarzane/przechowywane, podlega ustaleniu na podstawie następujących czynników:
  • przepisów prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
  • okresu przez jaki są świadczone usługi,
  • okresu, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
  • okresu na jaki została udzielona zgoda.
 7. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
  • żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych w celu sprostowania danych,
  • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przeniesienia swoich danych osobowych.
 8. Wyrażenie zgody, jeżeli stanowi ona przesłankę przetwarzania danych osobowych jest zawsze dobrowolne.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które realizowano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prezes INSTAL PROJEKT
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ewa Ścierzyńska

 

Nowa Wieś

25.05.2018

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.