Gdzie kupić

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w firmie Instal Projekt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka jawna z siedzibą ul. Jana Pawła II 12A, Nowa Wieś k/Włocławka, 87-853 Kruszyn, NIP: 888 10 04 722, KRS: 0000003942, REGON: 910181649, BDO: 000008268.
 2. Kontakt mailowy do Inspektora ochrony danych w firmie INSTAL-PROJEKT: iod@instalprojekt.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji (w przypadku, gdy taka zgoda została udzielona),
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
  1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. Art. 221 Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
  2. przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach rekrutacyjnych. Podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata, która przejawia się przez działanie, polegające na przesłaniu pracodawcy dokumentów rekrutacyjnych. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  3. uzasadniony interes administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest pisemna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, przetwarzającym dane w imieniu Administratora (podmioty przetwarzające), świadczącym usługi doradcze w zakresie oceny kandydata.
 6. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę będą przechowywane przez okres 6 miesięcy
  od zakończenia procesu rekrutacji, lub usuwane bezpośrednio po jego zakończeniu w przypadku braku zgody kandydata na przetwarzane danych osobowych do przyszłych procesów rekrutacji,
 7. Osobie ubiegającej się o pracę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 9. Osoba ubiegająca się o pracę ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,
  iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia
  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Gdzie kupić
zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.