Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie Produkty Montaż Obsługa urządzenia Jak dobrać? Współpraca

Aktualną ofertę grzejników, grzejników elektrycznym, grzałek i akcesoriów grzewczych Instal-Projekt znajdziesz:

Listę Partnerów Instal-Projekt znajdziesz TUTAJ

Każdy model grzejnika Instal-Projekt, z wyjątkiem grupy LIGHT, może zostać pomalowany na wybrany kolor z oferowanej przez nas palety kolorów. Aktualna paleta kolorów Instal-Projekt jest dostępna do pobrania w zakładce DO POBRANIA

 • zadbać o poprawny montaż grzejnika,
 • regularnie czyścić grzejnik - na sucho miękkimi materiałami,
 • przed sezonem grzewczym - odpowietrzyć instalację (nie odpowietrzamy grzejników elektrycznych),
 • po zakończeniu sezonu grzewczego - umyć grzejnik miękką ściereczką lekko nawilżoną ciepłą wodą z dodatkiem np. płynu do mycia naczyń,
 • uważać, aby nie zarysować i nie uszkodzić powierzchni grzejnika np. w czasie remontu,
 • warto zastosować inhibitor korozji - płyn, który dodany do instalacji zabezpiecza ją przed korozyjnym działaniem wody,
 • w przypadku konieczności naprawy należy zgłosić się do Działu Serwisu.

Należy skontaktować się z Działem Serwisu pod numerem telefonu 54 235 59 05 wew. 16, tel. kom. 607 703 842 lub pod adresem mailowym serwis@instalprojekt.eu.

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz zgłoszeniowy w zakładce kontakt.

Jakie informacje należy zawrzeć?

 • indeks zgłaszanego produktu (w przypadku nieznajomości indeksu należy załączyć fotografię przedstawiającą produkt w całości),
 • krótki opis i fotografię ukazującą w zbliżeniu zgłaszaną do reklamacji wadę,
 • kopię (skan) potwierdzenia zakupu produktu,
 • dane teleadresowe zgłaszającego reklamację.

 • Okres gwarancji na grzejniki Instal-Projekt wynosi 15 lat.
 • Okres gwarancji na wyroby elektryczne Instal-Projekt (grzejniki elektryczne, grzałki) wynosi 5 lat.
 • Okres gwarancji na grzejniki Instal-Projekt malowane lakierem bezbarwnym C1100 wynosi 2 lata.
 • Okres gwarancji na armaturę zawarty jest w karcie gwarancyjnej, znajdującej się w opakowaniu armatury.
 • Okres gwarancji na korpus i powłokę lakierniczą wynosi 15 lat.

Pełne zestawienie aktualnych okresów gwarancyjnych znajduje się w KATALOGU TECHNICZNYM na stronie numer 241.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi: KONTAKT

Oczywiście. Potrzebne pliki można pobrać w zakładce DO POBRANIA

Pierwszą przyczyną może być zapowietrzenie grzejnika. Urządzenie grzeje wówczas tylko w połowie, czasami słychać bulgotanie i przelewanie się wody.

Dlaczego grzejnik słabo grzeje? Być może jest stary i nagromadziło się w nim na tyle dużo osadów np. kamienia czy rdzy, że stał się niedrożny i woda instalacyjna pomimo zastosowanej pompy obiegowej napotyka na znaczne opory przepływu. Wówczas pozostaje tylko wymiana grzejników, czasami trochę pomaga wymiana wody w obiegu lub płukanie instalacji.

Do regulacji temperatury służy regulator termostatyczny, czyli pokrętło znajdujące się z boku grzejnika. Należy sprawdzić jego działanie, czy np. nie jest „przekręcony”. Może być tak, że termostat nastawiony jest na całą moc a zawór dopływu wody tak naprawdę jest zakręcony lub iglica pod termostatem zablokowała się i nie „odbija” (czyli nie wraca do położenia początkowego) – musimy wówczas wykręcić termostat i sprawdzić, czy iglica jest wysunięta. Jeśli iglica jest wciśnięta należy ją „rozruszać”, tzn. spróbować ją docisnąć lub wysunąć kombinerkami – dłonią nie damy rady. Przy odkręcaniu termostatu woda nie powinna wypłynąć. Jeśli zauważymy wyciek wody grzewczej, oznacza to, że termostat jest uszkodzony i należy go wymienić na sprawny.

Zwiększ nastawę wstępną na zaworze termostatycznym, bo być może przepływ wody do grzejnika jest zbyt mały. Nastawa wstępna znajduje się pod pokrętłem termostatu. W tym celu zdejmujemy lub odkręcamy głowicę (pokrętło) termostatyczne. Kluczem przekręcamy nastawę na maksymalną wartość (zazwyczaj to ustawienie w pozycji 6 ale zależy od rodzaju zastosowanej wkładki zaworowej). Ale uwaga – zmiana nastawy na jednym grzejniku może mieć wpływ na siłę grzania pozostałych grzejników w domu.

Jeśli tylko niektóre grzejniki w domu nie grzeją sprawdź, czy wszystkie zawory rozdzielające są otwarte (powinny znajdować się w osobnej skrzynce rozdzielaczowej). Sprawdź czy dolny zawór przy grzejniku (na powrocie) jest otwarty. Przyczyną może być również słaba wydajność pompy, która nie doprowadza wody do wszystkich grzejników.

 Jeśli grzejnik nie grzeje to możliwe że został on odwrotnie podłączony lub rurki doprowadzające wodę nie są drożne. W pierwszym przypadku należy zdjąć grzejnik i poprawnie go zamontować, w drugim przypadku powinno pomóc płukanie grzejnika lub czyszczenie całej instalacji (powinien to zrobić fachowiec).

Jeśli masz wrażenie, że grzejnik słabo grzeje bo w mieszkaniu jest chłodno, chociaż grzejnik jest gorący, wówczas zamontuj na ścianie za grzejnikiem matę odbijającą ciepło w stronę pokoju. Być może ściana jest zimna, słabo ocieplona przegrodą zewnętrzną i zabiera całe ciepło wytworzone przez grzejnik.

Sposób w jaki grzejniki oddają ciepło do pomieszczenia, czyli je ogrzewają, w znaczny sposób wpływa na komfort panujący w tym pomieszczeniu. Dlatego warto dobrać grzejniki biorąc pod uwagę sposób oddawania przez nie ciepła.

Proces ten może zachodzić poprzez konwekcję (naturalny obieg ogrzanego powietrza które jako lżejsze wędruje w górne partie pomieszczenia) oraz radiację (promieniowanie cieplne na ściany lub przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu). Obydwa sposoby mają wady i zalety. Praktycznie każdy grzejnik ogrzewa pomieszczenie przez konwekcję i przez promieniowanie równocześnie. Jednak konstrukcja grzejnika decyduje o tym, który sposób przekazywania ciepła przeważa.

W grzejnikach o większym udziale oddawania ciepła przez konwekcję naturalną energia odbierana jest od grzejnika przez powietrze, które opływa jego ścianki, a następnie, po ogrzaniu unosi się do góry. Na miejsce powietrza ogrzanego napływa chłodne. Powstaje przy tym ruch powietrza, które rozchodząc się w pomieszczeniu nagrzewa ściany oraz wszystkie przedmioty znajdujące się w nim. Ciepło równomiernie rozchodzi się po ogrzewanym pomieszczeniu, jednak jego rozkład nie jest jednolity - występują miejsca cieplejsze i chłodniejsze. Krążące powietrze nosi ze sobą również kurz i inne zanieczyszczenia, które niekorzystnie działają na osoby cierpiące na alergie.

W grzejnikach o większym udziale oddawania ciepła przez radiację grzejnik przekazuje energię cieplną, która jako promieniowanie podczerwone swobodnie przechodzi przez powietrze, ogrzewając je w minimalnym stopniu. Energia zostaje następnie przejęta przez przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu oraz jego ściany, a także ludzi. Energia cieplna przekazana w ten sposób stanowi 70 – 80 % całkowitej energii wytworzonej przez grzejnik. Pozostałe tzn. 20 - 30 % zostaje przekazane w formie konwekcji. Ogrzewaniu promieniowemu nie towarzyszą praktycznie żadne ruchy powietrza w pomieszczeniu. Daje ono poczucie komfortu cieplnego oraz dobrego samopoczucia mieszkańców. Wadą jest nierównomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu: im dalej od grzejnika, tym chłodniej.

Przykładem przekazywania energii cieplnej pomiędzy ciałami o różnych temperaturach jest Słońce, które w ten sposób ogrzewa Ziemię.

Sposób w jaki grzejnik ogrzewa pomieszczenie zależy głównie od jego konstrukcji i to ona decyduje o tym w jakim stopniu ciepło zostanie oddane do pomieszczenia poprzez konwekcję, a w jakim poprzez promieniowanie.

Dla przykładu:

 • Grzejniki płytowe oraz członowe oddają 70% ciepła przez konwekcję, a 30% przez promieniowanie.
 • Grzejniki konwektorowe oddają przez konwekcję 90% energii, resztę przez promieniowanie.
 • Łazienkowe grzejniki rurowe przez konwekcję oddają 30% ciepła, a 70% przez promieniowanie.
 • Grzejniki aluminiowe, odlewane przekazują energię głównie przez konwekcję, a 4-8% przez promieniowanie.

Zapewnia to odpowiednią cyrkulację powietrza, dzięki czemu generowane ciepło kieruje się ku górze, miesza z chłodem spływającym z okna i równomiernie rozchodzi po pomieszczeniu. Grzejników nie należy zastawiać ciężkimi meblami, gdyż powietrze nie będzie mogło swobodnie krążyć, a tym samym efektywność ogrzewania będzie ograniczona.

Grzejnik powinien mieć również zapewnioną odpowiednią przestrzeń do pracy, należy więc zamontować go w odpowiedniej odległości zarówno od podłogi, jak i sufitu. Większą odległość należy zachować od stropu; od podłogi wystarczy ok. 10-12 cm. Dzięki takiemu rozmieszczeniu konwekcja nie zostanie stłumiona, a ciepło będzie równomiernie rozchodzić się po wnętrzu.

Kolejnym istotnym elementem jest długość i szerokość parapetu, który powinien być dopasowany do konkretnego modelu grzejnika. Jeżeli grzejnik znajdzie się na ścianie wewnętrznej warto powiesić nad nim półkę, która sprawi, że obieg ogrzanego powietrza będzie prawidłowo skierowany na przestrzeń użytkową pomieszczenia.

Grzejniki należy montować w miejscach najchłodniejszych w pomieszczeniu (zazwyczaj pod oknami), oraz wszędzie tam, gdzie występują największe straty ciepła (w narożach, czyli miejscach styku dwóch ścian zewnętrznych).

Najczęściej na renowację instalacji decydujemy się z powodu złego stanu technicznego grzejników. Objawy sugerujące wymianę to:

 • korozja elementów metalowych,
 • pęknięcia żeliwa,
 • rozszczelnienie połączeń uszczelkowych,
 • widoczne przecieki, powodujące wyciek czynnika grzewczego z grzejnika,
 • nierównomierne dogrzanie pomieszczenia.

Decyzję o wymianie grzejników warto poprzedzić dokładną analizą kosztów, dokonaną w oparciu o rozliczenia z ubiegłego sezonu grzewczego. Niepokojąco wysokie rachunki za ogrzewanie powinny być impulsem do kontroli szczelności okien i stanu ocieplenia budynku. Jeśli nie znajdziemy uchybień w tych obszarach, a za ogrzewanie zapłaciliśmy za dużo, konieczna może okazać się wymiana grzejników. Jednak jej przeprowadzenie w okresie jesienno-zimowym będzie wymagać odpowiedniego przygotowania i dodatkowego nakładu pracy. O czym należy pamiętać?

Kłopoty związane z wymianą elementów instalacji grzewczej w miesiącach jesiennych wynikają głównie z potrzeby usunięcia zalegającej w niej wody. Często administracja budynku nie zezwala na przeprowadzenie takiego procesu lub planowane koszty opróżnienia instalacji są zbyt duże.

Kolejnym utrudnieniem jest konieczność zapewnienia zastępczego źródła ogrzewania, pozwalającego uniknąć dyskomfortu domowników. Coraz większą popularnością cieszy się jednak alternatywa w postaci zamrażania instalacji. Proces można przeprowadzić bez względu na materiał z jakiego wykonane są rury. Do wykonania procedury używa się specjalnych zamrażarek. W zamrożonych gałązkach instalacji tworzy się czop lodowy, który działa jak korek, blokujący na kilkadziesiąt minut przepływ wody. W tym czasie można swobodnie zdemontować grzejnik, dokonać renowacji ściany za grzejnikiem, po czym zastąpić stary grzejnik nowym modelem. – Z uwagi na wysokie koszty urządzenia zmrażającego i ryzyko błędów wynikających z nieznajomości instalacji, warto zlecić przeprowadzenie procesu specjalistom.

Grzejniki utrzymane w dobrym stanie i okresowo oczyszczane stanowią indywidualne źródło ciepła w każdym pomieszczeniu.

Każdy grzejnik z czasem będzie wymagał odświeżenia lub wymiany. Istnieją co najmniej trzy powody które mogą wskazywać na to, że przyszedł czas na rozważenie wymiany grzejników:

 • Pierwszym z nich jest ich zużycie, które może powodować awarie, skutkujące nie tylko brakiem ogrzewania w pomieszczeniu ale także zniszczeniem np. podłogi lub umeblowania na skutek wycieku czynnika grzewczego.
 • Także remont i modernizacja pomieszczeń często pociąga za sobą konieczność wymiany grzejników m.in. ze względu na potrzebę dopasowania wzorniczego i kolorystycznego do pozostałych elementów wyposażenia.
 • Trzeci powód to możliwość wymiany grzejnika na bardziej nowoczesny nie tylko pod względem estetycznym ale przede wszystkim funkcjonalnym. Ma to szczególne znaczenie w łazienkach, w których oczekujemy od konstrukcji grzejników nie tylko spełnienia przez nie ich podstawowej funkcji (ogrzanie pomieszczenia) ale także np. możliwości wysuszenia ręczników lub części garderoby.

Poza tymi przypadkami o potrzebie wymiany decyduje użytkownik. Rozległa oferta produktów pozwala swobodnie dobrać grzejnik w zależności od upodobań i preferencji, jak też dopasować ich wydajność (moc) w taki sposób aby w czasie ich eksploatacji utrzymywać pożądaną temperaturę.

Grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Z tego względu ich wymiana wymaga zgody właściciela budynku oraz jego zarządcy, odpowiedzialnych za stan instalacji.

Likwidacja grzejnika bądź jego dodatkowe zainstalowanie w budynku wielorodzinnym są niezgodne z prawem. Jego usunięcie w jednym lokalu zaburza przepływ energii i zmienia parametry grzewcze, zakłócając tym samym bilans cieplny obiektu. 

Demontaż grzejnika sprawi, że taki lokal więcej energii cieplnej będzie pobierał z przechodzącego przez mieszkanie pionu i w większym stopniu będzie korzystał z ciepła pobranego od sąsiadów. Przenika ono bowiem przez przegrody budowlane.

Jeśli obniżymy temperaturę w jednym pomieszczeniu, przez ściany i stropy będzie do niego przenikać więcej ciepła z lokali położonych obok, a to będzie oznaczało większe zużycie, a więc i wyższe koszty po stronie sąsiadów.

Według prawa, za prawidłowe funkcjonowanie instalacji odpowiedzialni są zarządcy i właściciele nieruchomości, zaś zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek powiadomienia nadzoru budowlanego o samowolnym demontażu grzejnika przez mieszkańca. Nadzór może zastosować w stosunku do właściciela lokalu sankcje prawne i finansowe.

W myśl Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z 16 sierpnia 1999 r. (DzU z 1999 r. nr 74, poz. 836), każdy budynek powinien być eksploatowany zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi użytkowania.

Oznacza to, że zarząd, ignorując informacje o dokonaniu zmian w instalacji ze strony mieszkańca, naraża się na to, że nadzór zobliguje go do pokrycia kosztów przywrócenia stanu pierwotnego, zgodnego z projektem budowlanym, a także do pokrycia kosztów ekspertyz technicznych lub zwrotu kosztów utraconych przez pozostałych mieszkańców nieruchomości.

Jednym słowem, na ingerowanie we wspólny system grzewczy potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej, a zapotrzebowanie na wymaganą moc grzewczą mieszkania po wymianie grzejników nie może się zmienić.

Dlatego tak ważne jest, by wspólnota mieszkaniowa określiła parametry nowego grzejnika do wymiany, a zasady wymiany grzejników i ponoszenia kosztów tej operacji zawarła w zapisach regulaminu rozliczania ciepła, przyjętego uchwałą przez wszystkich właścicieli lokali.

Jeżeli grzejnik ulegnie awarii, a obejmuje go jeszcze okres ochrony gwarancyjnej, niezwłocznie powinna się odbyć ekspertyza uszkodzeń dokonywana przez Dział Serwisu właściwego producenta grzejników i podjęcie decyzji o zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli uszkodzenie jest spowodowane wadą ukrytą urządzenia, powinno być ono wymienione na nowe, pozbawione wad. Jeżeli uszkodzenie jest następstwem niewłaściwego montażu i użytkowania lub minął okres ochrony gwarancyjnej na produkt, to koszty zakupu nowego grzejnika i jego wymiany ponosi użytkownik.

Podstawowym objawem, że grzejnik jest zapowietrzony jest to, że jego powierzchnia jest zimna na jakiejś części. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i jak sobie z tym poradzić? Poniżej kilka kroków które możemy wykonać aby zbadać i wyeliminować problem.

W pierwszej kolejności odkręćmy zawory zasilający i powrotny w grzejniku na maksimum by sprawdzić, czy może niedziałanie grzejnika nie jest spowodowane po prostu jego zakręceniem. Jeśli grzejnik wciąż jest zimny, sprawdźmy, czy źródło ciepła na pewno działa, dostarczając ciepłą wodę do instalacji centralnego ogrzewania.

Jeśli i tę przyczynę wykluczyliśmy, przyjrzyjmy się bliżej grzejnikowi.

Jeżeli górna część grzejnika jest ciepła, a dolna zimna, to mamy do czynienia z całkiem normalnym jego działaniem. Tak zachowuje się grzejnik wtedy, gdy zawór jest przykręcony — ilość ciepłej wody dostarczanej do grzejnika jest na tyle mała, że ogrzewa tylko górną jego część. Górną, bo, jak wiemy, ciepła woda jest lżejsza od zimnej i szybciej trafia w górne partie grzejnika. Gdy się schłodzi, opada do dolnej części grzejnika i stamtąd jest odprowadzana z powrotem do kotła.

Jeśli grzejnik jest ciepły u dołu, a zimny u góry, mamy do czynienia z zapowietrzeniem. Ten objaw oznacza, że woda znajduje się tylko w dolnej części grzejnika, a w części górnej jest powietrze. Zapowietrzeniu grzejnika zazwyczaj towarzyszą inne objawy, które mogą nas zaniepokoić jeszcze zanim zaczniemy odczuwać chłód. Zapowietrzony grzejnik jest zwyczajnie głośny — dochodzą z niego bulgot, chlupotanie, odgłosy strumienia wody wpadającego do wanny. Jeśli grzejnik jest pełen wody (czyli odpowietrzony), pracuje cicho, jedynie przy akompaniamencie słabo słyszalnego szumu — tym większego, im bardziej zakręcony jest zawór w grzejniku.

Pojawienie się powietrza w układzie centralnego ogrzewania może powstać na skutek wykonywania w instalacji prac remontowo-konserwacyjnych podczas których konieczne jest usunięcie wody z całej instalacji, nieprawidłowego funkcjonowania układu (kotła, pomp obiegowych, nieszczelności instalacji) lub zastosowania połączeń różnych materiałów (grzejnik aluminiowy podłączony do instalacji miedzianej) których cząsteczki mogą wejść w reakcję chemiczną objawiającą się wydzielaniem znacznych ilości gazów.

Jeśli zatem po uruchomieniu centralnego ogrzewania grzejnik bulgocze lub wydaje inne dziwne dźwięki, warto spróbować odpowietrzyć grzejnik. Jak wykonać tę czynność?

Metoda jest bardzo prosta i zajmuje kilka chwil.

Należy przygotować:

 1. niewielki fragment czystej szmatki,
 2. śrubokręt płaski, monetę lub specjalny kluczyk do odpowietrzania grzejników.

Jeśli w instalacji montowany jest nowy grzejnik, należy zwrócić uwagę na powolne napełnianie go wodą instalacyjną (zazwyczaj wykonuje się to przez powolne otwarcie zaworu powrotnego) przy odkręconych odpowietrznikach.

 

Procedura odpowietrzania również nie jest skomplikowana:

 1. należy stanąć przy grzejniku, po stronie przeciwnej od zaworu;
 2. kolejnym krokiem jest odszukanie elementu lub elementów wkręconych w korpus grzejnika, wyglądających jak te na zdjęciach. Odpowietrzniki w każdym przypadku umiejscowione są w najwyższych punktach w grzejniku. W niektórych przypadkach grzejniki mogą być wyposażone w dwa odpowietrzniki (NAMELESS, POPSTAR);
 3. następnie należy zabezpieczyć ścianę w okolicy zaworu odpowietrzającego za pomocą szmatki, zwracając uwagę na to, by ewentualna woda z grzejnika jej nie zachlapała;
 4. teraz trzeba powoli odkręcić metalową część w samym środku odpowietrznika, przeciwnie do wskazówek zegara. Najlepiej do tego celu nadaje się specjalny kluczyk do odpowietrzania (patrz zdjęcie poniżej), ale równie dobrze można użyć płaskiego śrubokręta. Uwaga, w przypadku gdy grzejniki wyposażone są w dwa odpowietrzniki, konieczne jest odkręcenie obydwu jednocześnie;
 5. po jakimś czasie zaczynamy słyszeć syk powietrza uchodzącego pod ciśnieniem z grzejnika;
 6. podczas odpowietrzania warto kilkukrotnie przesunąć od góry do dołu otwartą dłonią po poziomych elementach grzejnika w taki sposób aby palce dłoni skierowane ku górze, uderzały w każdy z nich po kolei. Tak w łatwy sposób można wzbudzić zalegające powietrze w postaci poduszek powietrznych do szybszego wydostania się z grzejnika w kierunku najwyżej umiejscowionych punktów z odpowietrznikami;
 7. gdy w miejsce powietrza z otworu odpowietrzającego w odpowietrzniku zacznie wydostawać się woda, dokręcamy wcześniej poluzowaną śrubę. W przypadku grzejników wyposażonych w dwa odpowietrzniki (NAMELESS, POPSTAR) należy zwrócić szczególną uwagę na dokręcenie śrub w obydwu odpowietrznikach;
 8. grzejnik został prawidłowo odpowietrzony.

Wybór grzejnika zarówno pod względem kolorystycznym, jak i funkcjonalnym nie wymaga fachowej wiedzy i odbywa się w oparciu o subiektywne upodobania i preferencje. Nie są to jednak cechy decydujące o optymalnym doborze grzejników. Najistotniejsze parametry grzejnika z punktu widzenia techniki grzewczej to:

 • wydajność,
 • odporność na temperaturę,
 • odporność na ciśnienie panujące w instalacji.

Optymalnie dobrany grzejnik podczas eksploatacji powinien dostarczać tyle ciepła aby możliwe było utrzymanie temperatury w pomieszczeniu na poziomie oczekiwanym przez użytkownika.

W sieci wiele jest sposobów obliczania potrzebnej mocy grzewczej, jednak sugerujemy z nich nie korzystać – łatwo w nich o błąd i niewłaściwy wybór. O wiele lepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów, którzy dobiorą odpowiednie grzejniki do pomieszczenia. Informacje o ich mocy można też zaczerpnąć z projektu architektonicznego lub dotychczasowych grzejników.

Najważniejszym kryterium doboru grzałki do grzejnika jest jej moc.

 • dla grzałki z max. temperaturą 60-65 stopni - moc grzałki powinna być jak najbardziej zbliżona do mocy grzejnika,
 • dla grzałki wyposażonej w element samoregulujący - moc grzałki nie może przekraczać mocy grzejnika.

Opisy GRZAŁEK Instal-Projekt określają, do jakich grzejników pasuje wybrany produkt. Każdy model grzejnika ujęty w danych katalogowych posiada dobraną sugerowaną moc grzałki elektrycznej. Sprawdź w KATALOGU TECHNICZNYM.

Wydajność grzejnika powinna być najważniejszym parametrem w czasie poszukiwania modelu odpowiedniego do danego pomieszczenia. Pamiętajmy jednak, że rzeczywista moc grzejnika zależna jest od temperatury wody wpływającej do grzejnika i wypływającej z niego oraz temperatury jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniu. Kolejne bardzo ważne techniczne cechy to wytrzymałość na maksymalne parametry wody w instalacji (ciśnienie, temperatura), a także rozmiary konstrukcji uwarunkowane rozmiarami przestrzeni, w której zamontowany będzie grzejnik. W przypadku wymiany grzejników bez możliwości przeróbki przyłączy od strony instalacji bardzo ważne jest także dopasowanie rozstawu króćców przyłączeniowych grzejnika. W wielu typoszeregach znajdziemy grzejniki zarówno z podłączeniem usytuowanym na dole, jak i z boku grzejnika. Ten drugi typ podłączenia przydatny jest szczególnie tam, gdzie wcześniej pracowały żebra żeliwne.

Ostateczny wybór grzejników spełniających odpowiednie warunki techniczne powinien dotyczyć cech takich jak funkcjonalność,  kształt, kolor, dodatkowe wyposażenie itp. Mogą one być dobierane subiektywnie bez ograniczeń warunkami eksploatacji.

W większości przypadków możemy liczyć na pomoc w placówkach dystrybuujących materiały instalacyjne i sanitarne oraz w niektórych oferujących elementy wyposażenia wnętrz.

Zdarzają się także nierzadko sytuacje gdy nie posiadamy ani projektu ani wiedzy dotyczącej poprzednio eksploatowanych grzejników. Wtedy dobór modeli o odpowiednich mocach powinniśmy powierzyć specjalistom. Najlepiej doradzi projektant instalacji sanitarnych lub doświadczony wykonawca – instalator.

Należy unikać samodzielnego doboru grzejników z wykorzystaniem uśrednionych wartości mocy w przeliczeniu na kubaturę lub powierzchnię pomieszczenia ponieważ taka metoda obarczona jest dużym błędem, który może skutkować niedogrzaniem pomieszczenia lub przewymiarowaniem grzejnika (niepotrzebnymi kosztami inwestycyjnymi).

Informacje na temat mocy grzejników w budynkach wielorodzinnych uzyskamy u administratora (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe itp.). W przypadku budynków jednorodzinnych powinniśmy posłużyć się projektem budowlanym, w którym jedną z części stanowi projekt instalacji c.o. zawierający dane dotyczące zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach. Aby zapewnić sobie optymalny komfort cieplny, wydajność dobieranych grzejników powinna być co najmniej równa zapotrzebowaniu na ciepło (z projektu), a w przypadku łazienek przekraczać ją o około 10-20% ze względu na okresowe zasłanianie powierzchni grzejnych np. podczas suszenia wilgotnych ręczników.

Zdarzają się także sytuacje, w których nie dysponujemy projektem. Wtedy możemy ustalić moc nowego grzejnika na podstawie mocy tego, który pracował dotychczas.

Gdy mamy do czynienia z grzejnikami nowej generacji (grzejniki płytowe, drabinkowe, członowe stalowe), po identyfikacji modelu, moce możemy odszukać w publikacjach (katalogach, stronach internetowych) producentów. Wydajności grzejników żeliwnych możemy znaleźć w literaturze fachowej lub korzystając z branżowych stron internetowych.

Zapytaj ekspertów

W jakiej sprawie chcesz się skonsultować:

Wybierz temat
 • Wsparcie sprzedaży
 • Kwestie techniczne

Obsługa zamówień

Anna Lemanowicz

Kwestie techniczne

Daniel Nowotka

Kwestie techniczne

Michał Suchara

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.